Bengali SATS Advive

Apnar shishuke tader esetieser janya prastut karate sahayata kara shirsh tips. prothomoto, at mane rakha guruttopurno ye sats porikkhaguli apnar santaner shikkhar ekti ongsho ebong ojoktik chap ba chaper karan howa uchit noy.

apnake ebong apnar shishuke tader parikshar janya prastut karate ebong ei samay tader samarthan karte sahayata karar janya ekhane 10

apnar shishuke aswast karun ye tara saksham ebong apni tader biswas karen. tader jathasadhya chesta karte utsahit karun, tobe tader mone kori din ye tader mulyo tader parikshar falafal dwara sangyayit hoy na.

tip 2 . prochestake utsahit karun ebong prashansa karun. apnar santanke janate din ye apni padashonay tara ye prochesta karen tar prashansa karen.

at tader atmasamman ebong attobiswas gare tulte sahayata kare, ya tader dakshata biswas karate sahayata kare.

tip 3. apnar shishuke badite pada chaliye jete utsahit karun. badite pada shishuder jonno guruttopurno karan at tader bhasha ebong sakkhorotar dakshata bikashe sahayata kare, tader kalpana ebong srijanshilata baray ebong tader charpasher bissho samparke tader gyan ebong bojhapada tairi kare.

tip 4 . amra samast bacchader kache ekti ganit sanshodhan boi pathiyechhi. apnar shishuke bivinno bayam anushilan karate utsahit karun.

tip 5 . shaktir dike manonibesh karun. apnar shishuke tader shakti ebong kshamata sanakto karte sahayata karun.

at tader nijeke itibachok alote dekhte ebong tader attobiswas gare tulte sahayata karabe. tip 6 . apnar shishuke niyamit birati nite ebong padashona ebong khelar modhye swasthokor varsamyo bajay rakhte utsahit karun.

tip 7 . satej ebong sajag thakar jonno tara porjapto ghum ebong anushilan korche ta nishchit karun. tip 8. apni yadi paren tobe apnar shishuke adhyajaner jonno ekti shant, bibhrantimukto paribesh sarbarah karun.

shobdo ba badhar mato bibhranti hras kara tader focus karte ebong aro karjokorbhabe tathya dhore rakhte sahayata karte pare. tip 9 . sats-er ager saptahante kings coronation hoy.

tader dinti upobhog karte din. tip 10 .

SATS saptah ( 9-12 may) daya kare nishchit karun ye apnar shishu protidiner pratorash session ase, tara sokaler nasta korche kina. ei sesongulite apnar santaner janya tara ye kagojpotro grahan korche ebong tara ye grupgulite thakbe say samparke guruttopurno tathya thakbe.

porisheshe, mone rakhben ye apnar santaner mansik swasthya ebong susthata tader academic performance motoi guruttopurno. shrenikaksha theke ebong badite sathik samarthan pele du'jon eksathe chalate paren.

apnar yadi aro tothyer proyojon hoy tabe daya kare school afise jogajog karun. apnar santaner janya tader sats-e shubhkamana!